Q : โคมไฟส่องจากด้านบน

Q :     โคมไฟส่องจากด้านบน คือ?

A :เป็นอีกหนึ่งในวิธีการใช้แสงสำหรับการใช้กล้องจุลทรรศน์และดิจิตอลไมโครสโคป

วิธีการส่องแสงไฟจากด้านบนมาที่ตัววัตถุที่สังเกต มีรูปทรงที่หลากหลายขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งและการใช้งาน

ตัวอย่าง ) ห่วงไฟ, LED Twin Arm, โคมไฟทรงโดม, โคมไฟทรงโค้ง, โคมไฟแกนร่วม เป็นต้น

 

  Ring Lighting GR10-N

   LED Twin Arm    SPF-D2

   Dome Lighting    DC-170W

   Arch Lighting      GAR-N

 

ใช้โคมไฟที่เหมาะสมกับชิ้นงานที่ต้องการสังเกตจะทำให้มีประสิทธิภาพต่อการทำงานมากที่สุด ในกรณีที่ติดตั้งกับเลนส์มักจะใช้กับโคมไฟแบบห่วงไฟ

 

ใช้โดยการติดตั้งห่วงไฟที่หน้าเลนส์ ยิ่งกว่านั้น ห่วงไฟยังมีหลากหลายมุม

 

กรุณาสอบถามรายละเอียดที่เหมาะสมกับการใช้งานของโคมไฟกับ Techincal Support ของเรา

 

ปิดการแสดงความเห็น