เลขที่ 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น  TEL 0-2664-2246 
ปิด  เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

กล้องจุลทรรศน์ USB

USB Microscope

รายการสินค้า

กล้องจุลทรรศน์ USB (รุ่นกำลังขยายกลาง)

กล้องจุลทรรศน์ USB (รุ่นกำลังขยายสูง)

กล้องจุลทรรศน์ USB (ไฟแกนร่วม)

กล้องจุลทรรศน์ USB (สินค้าเฉพาะด้าน)

สินค้าเลิกจำหน่าย

PAGE TOP