เลขที่ 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น  TEL 0-2664-2246 
ปิด  เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

อุปกรณ์เสริมกล้องจุลทรรศน์

Microscope Optional Parts

กระจกสเกลสำหรับเทียบค่า GS-0.2

0.2mmX0.2

เส้นตาราง

แนวขวาง:5mm25ส่วน(แบ่งส่วนละ0.2mm)

แนวตั้ง:5mm25ส่วน(แบ่งส่วนละ0.2mm)

เหมาะสำหรับกล้องอัตราขยายปานกลางถึงอัตราการขยายสูง

กระจกสเกลสำหรับเทียบค่า GS-0.5

05mmx0.5

เส้นตาราง

แนวขวาง:10mm20ส่วน(แบ่งส่วนละ0.5mm)

แนวตั้ง:10mm20ส่วน(แบ่งส่วนละ0.5mm)

(เหมาะกล้องอัตราขยายต่ำถึงอัตราการปานกลาง)

รูปลักษณ์ภายนอก

รูปลักษณ์ภายนอก

เกี่ยวกับสินค้า

ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวตามเส้นของสเกลกระจกสำหรับปรับ คือ 0.00000095/℃

ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวตามเส้น คือ
ค่าเปอร์เซ็นต์แสดงการเปลี่ยนแปลงของความยาวที่เกิดจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น(อัตราการขยายตัวเชิงเส้น), เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ แทนอัตราการขยายตัวเชิงเส้นด้วย α、อัตราการขยายปริมาณด้วย β ซึ่งค่าβ = 3α
⊿L=α・L・⊿T(⊿L:ส่วนขยาย, L: ความยาว、⊿T:อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น)

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้า

TEL:0-2664-2246 เวลาทำการ / 08:30 ~ 17:30

PAGE TOP