เลขที่ 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น  TEL 0-2664-2246 
ปิด  เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ

Automatic Visual Inspector

ความสามารถในการตรวจสอบของ software ตรวจสอบอัตโนมัติ 

Software “EI310” นั้นสามารถตรวจสอบได้หลายวิธี
โดยที่ทางเราจะยกตัวอย่างเป็นชิ้นส่วนรถยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ยกตัวอย่าง

การตรวจจับตำแหน่งตัวอักษร

マスター画像の登録

วิธีตรวจสอบโดย「การเปรียบเทียบกับภาพมาสเตอร์」

การตรวจสอบตำแหน่งขั้วต่อ

簡単設定

วิธีการตรวจสอบ Dimension Check หรือการวัดขนาด

การนับจำนวนกระดาษและแผ่นบอร์ด

マスター画像の登録

ตรวจสอบแบบนับจำนวน และการตรวจหาระดับของเส้น

การตรวจจับรอยขีดข่วนและสิ่งสกปรก

簡単設定

วิธีการการตรวจสอบ「Scratch/Spot Test」

การอ่านบาร์โค้ดและจดจำอักขระ

マスター画像の登録

ตรวจสอบ BCR/OCR

การตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน

簡単設定

วิธีการตรวจสอบ Dimension Check หรือการวัดขนาด

การตรวจสอบสีสายไฟ

マスター画像の登録

วิธีการตรวจสอบ (การมีหรือไม่มีสีตามที่กำหนด)

การตรวจสอบสกรู

簡単設定

วิธีการตรวจสอบ (การมีหรือไม่มีสีตามที่กำหนด)

การตรวจสอบรูปร่างของคอนเนคเตอร์

マスター画像の登録

วิธีตรวจสอบโดย「การเปรียบเทียบกับภาพมาสเตอร์」

การตรวจสอบรูบนสินค้า

簡単設定

วิธีตรวจสอบโดย「การเปรียบเทียบกับภาพมาสเตอร์」

การตรวจสอบการปล่อยแสง

マスター画像の登録

วิธีการตรวจสอบ beam profile

การตรวจสอบขนาดงานโลหะ

簡単設定

วิธีการตรวจสอบ Dimension Check หรือการวัดขนาด

การตรวจสอบการติดตั้งตัวชิ้นส่วน

マスター画像の登録

วิธีการตรวจสอบ (การมีหรือไม่มีสีตามที่กำหนด)

การตรวจสอบการติดตั้งตัวชิ้นส่วน

簡単設定

วิธีการตรวจสอบ (การมีหรือไม่มีสีตามที่กำหนด)

การตรวจจับรอย / สิ่งสกปรก / ของเหลว

マスター画像の登録

การตรวจสอบการขีดข่วน

การตรวจสอบข้อต่อของขั้วบอร์ด

簡単設定

วิธีการตรวจสอบ Dimension Check หรือการวัดขนาด

การตรวจจับการบิ่นของชิ้นส่วน LCD

マスター画像の登録

วิธีตรวจสอบโดย「การเปรียบเทียบกับภาพมาสเตอร์」

การตรวจสอบของชิ้นส่วนบนถาด

簡単設定

วิธีการตรวจสอบ (การมีหรือไม่มีสีตามที่กำหนด)

การตรวจสอบขั้วของพินบนบอร์ด

マスター画像の登録

วิธีการตรวจสอบ (การมีหรือไม่มีสีตามที่กำหนด)

การตรวจสอบการดัดของชิ้นส่วนพลาสติก

簡単設定

วิธีการตรวจสอบ Dimension Check หรือการวัดขนาด

การตรวจสอบการติดตั้งปุ่มตัวอักษร

マスター画像の登録

วิธีตรวจสอบโดย「การเปรียบเทียบกับภาพมาสเตอร์」

การตรวจสอบ LED 7 ส่วน

簡単設定

วิธีการตรวจสอบ (การมีหรือไม่มีสีตามที่กำหนด)

การตรวจสอบระดับของเหลว

マスター画像の登録

วิธีการตรวจสอบ Dimension Check หรือการวัดขนาด

การตรวจสอบชิ้นส่วนสูญหาย

簡単設定

วิธีการตรวจสอบ (การมีหรือไม่มีสีตามที่กำหนด)

การตรวจสอบตำแหน่งการเจาะบอร์ด

マスター画像の登録

วิธีการตรวจสอบ Dimension Check หรือการวัดขนาด

การตรวจสอบชิ้นส่วนสูญหาย

簡単設定

วิธีการตรวจสอบ (การมีหรือไม่มีสีตามที่กำหนด)

การใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ตรวจสอบส่วนประกอบของแผงวงจร
อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ ตรวจสอบชุดกันชนขนาดใหญ่จากการจำจดตัวอักษร
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนพลาสติกยานยนตร์ ตรวจสอบชิ้นส่วนเรซิน、ตรวจวัดชิ้นงานที่ทำจากยาง
อุตสาหกกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนตร์ ตรวจสอบชิ้นส่วนบนแผงวงจร、ตรวจสอบชิ้นส่วนบนแผงวงจรที่ใส่สลับด้านกัน
อุตสาหกรรมจักรยานยนตร์ ตรวจสอบชิ้นส่วนของจักรยาน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ตรวจสอบความถูกต้อง แยกความแตกต่างของฉลากสินค้าเมื่อทำการขนส่ง
อุตสาหกรรมอุปกรณ์และอะไหล่จักรยาน คัดกรองสินค้าจากฉลาก
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ ตรวจสอบรูปร่างของตัวสินค้า、ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขบนฉลาก
อุตสาหกรรมเครื่องดนตรี ตรวจสอบรูปร่างของคีย์เปียโน
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร ตรวจสอบตราประทับบนสินค้า
อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ ตรวจสอบยางกันน้ำสำหรับประตูรถยนต์
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบความถูกต้องของสติ๊กเกอร์ และตรวจสอบการประกอบชิ้นส่วนของอุปกรณ์
อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรถจักรยานยนต์ ตรวจสอบแผงวงจรในระบบ Car Navigator
และตรวจสอบงานประกอบ
อุตสาหกรรมผลิตแบริ่ง ตรวจสอบเครื่องหมายบนสินค้าเหล็ก
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบบาร์โค๊ท สถานะบรรจุสินค้าเมื่อขนส่ง และการระบุลักษณะเฉพาะอื่นๆ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบการประกอบของอุปกรณ์เครื่องเสียง
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบแสงไฟ LED
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบแผงวงจร
อุตสาหกรรม Printer ตรวจสอบชิ้นส่วนที่ประกอบลงในแผงวงจรว่ามีหรือไม่มี
อุตสาหกรรมเครื่องเสียง ตรวจสอบการประกอบอุปกรณ์เครื่องเสียง
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบแผงวงจร
( ปราศจากส่วนของชิพและอื่นๆ)

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้า

TEL:0-2664-2246 เวลาทำการ / 08:30 ~ 17:30

PAGE TOP