เลขที่ 163 อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น  TEL 0-2664-2246 
ปิด  เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ

example04

การตั้งค่าตัวอย่างโดยการตรวจสอบ

คุณสามารถดูภาพการตรวจสอบโดย EI

ตัวอย่างที่ 1 จุดดำที่งานพลาสติก

ตัวอย่างที่ 2 ส่วนของพลาสติก

ตัวอย่างที่ 3 มีหรือไม่มีน๊อต

ตัวอย่างที่ 4 สีของสายไฟผิด

ตัวอย่างที่ 5 การทดสอบของหน้าจอ LCD

ตัวอย่างที่ 6 การวัดขนาด

ตัวอย่างที่ 7 การตรวจสอบขนาดของรูหรือตำแหน่ง

ตัวอย่างที่ 8 ความแตกต่างของการพิมพ์ส่วนประกอบ (ตัวเลขต่างกัน)

ตัวอย่างที่ 9 การใส่ตัวอักษรผิด

ตัวอย่างที่ 1 จุดดำที่งานพลาสติก การเปรียบเทียบด้วยภาพ Master

ภาพ Master

マスター画像

ภาพที่จะตรวจสอบ

検査画像


ผลการตรวจสอบคือ พบจุดดำใน frame 4

結果画像ตัวอย่างที่ 2 ส่วนของพลาสติก การเปรียบเทียบด้วยภาพ Master

ภาพ Master

マスター画像

ภาพที่จะตรวจสอบ

ภาพที่จะตรวจสอบ


ผลการตรวจสอบคือ มุมด้านซ้ายและส่วนบนของชิ้นงานนั้นแหว่งหายไป

結果画像ตัวอย่างที่ 3 มีหรือไม่มีน๊อต ฟังก์ชั่นการตรวจสอบ ตรวจจับสี

ภาพ Master

マスター画像

ภาพที่จะตรวจสอบ

検査画像


ผลการตรวจสอบ ไม่มีน็อตใน frame 4 และ frame 9

結果画像ตัวอย่างที่ 4 สีของสายไฟผิด : ตรวจจับสี

ภาพ Master

マスター画像

ภาพที่จะตรวจสอบ

検査画像


ผลการตรวจสอบคือสีส้มกับแดงสลับกัน

結果画像ตัวอย่างที่ 5 การทดสอบของหน้าจอ LCD การเปรียบเทียบด้วยภาพ Master

ภาพ Master

マスター画像

ภาพที่จะตรวจสอบ

検査画像


ผลการตรวจสอบคือ ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 และ 7 ขาดไป

結果画像ตัวอย่างที่ 6 การวัดขนาด ฟังก์ชั่นการตรวจสอบ  Dimension Check

ภาพ Master

マスター画像

ภาพที่จะตรวจสอบ

検査画像


ผลการตรวจสอบขนาดของ frame 2 มีความแตกต่าง

結果画像ตัวอย่างที่ 7 การตรวจสอบขนาดของรูหรือตำแหน่ง ฟังก์ชั่นการตรวจสอบ  Dimension Check

ภาพ Master

マスター画像

ภาพที่จะตรวจสอบ

検査画像


ผลการตรวจสอบ สามารถแสดงค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม และจุดกึ่งกลางจากทางซ้ายได้

結果画像ตัวอย่างที่ 8 ความแตกต่างของการพิมพ์ส่วนประกอบ (ตัวเลขต่างกัน) ฟังก์ชั่นการตรวจสอบ การเปรียบเทียบด้วยภาพ Master

ภาพ Master

マスター画像

ภาพที่จะตรวจสอบ

検査画像


ผลการตรวจสอบคือตัว Print frame 6,8,9 นั้นผิด

結果画像ตัวอย่างที่ 9 การใส่ตัวอักษรผิด ฟังก์ชั่นการตรวจสอบ  การเปรียบเทียบด้วยภาพ Master

ภาพ Master

マスター画像

ภาพที่จะตรวจสอบ

検査画像


ผลการตรวจสอบคือ ปุ่มตัวเลขใน frame 9, 10 นั้นผิด

結果画像

自動外観検査

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้า

TEL:0-2664-2246 เวลาทำการ / 08:30 ~ 17:30

PAGE TOP