ระบบอัตโนมัติและการปรับปรุงประสิทธิภาพของSoftware การตรวจสอบโครงสร้างโลหะ

 

1. เกรนคือ ?

คุณสมบัติทางกลจะแตกต่างกันออกไปตามวัสดุของโลหะนั้นๆ ( คุณสมบัติเช่น ความทนทานต่อแรงภายนอก
ไม่ว่าจะเป็นแรงดึง หรือแรงดัน ) และจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้งานโลหะให้เหมาะสม
นอกจากนี้ถ้าผ่านกรรมวิธีทางความร้อน จะทำให้โครงสร้างและคุณสมบัติเปลี่ยนไป
ดังนั้นการตรวจสอบเกรนจึงเป็นวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของโลหะที่ดีที่สุด

การวิเคราะห์เกรนของโครงสร้างโลหะคืออะไร?

 

2. วิธีการวัดขนาดเกรน

 

1 การเปรียบเทียบภาพมาตรฐานและกล้องจุลทรรศน์โลหะ (วิธีการเปรียบเทียบ)
2 การเปรียบเทียบโดยการใช้ไมโครมิติเตอร์มองผ่านกล้องจุลทรรศน์โลหะ (วิธีการเปรียบเทียบ)
3 การใช้ไมโครมิติเตอร์มองผ่านกล้องจุลทรรศน์โลหะเพื่อสังเกตพร้อมเปรียบเทียบ (วิธีตัด)
4 ใช้กล้องและSoftware ในการวัดขนาด (วิธีนับ/กำหนดพื้นที่ ,วิธีตัด)
ตัวอย่าง 4 วิธี

การวิเคราะห์ขนาดเกรนของโครงสร้างโลหะคืออะไร?

 

3. การวัดขนาดเกรนแบบอัตโนมัติโดยใช้ Software

แม้ว่าจะเหมือนกับการวัดขนาดแบบ software ข้างต้น แต่สามารถที่จะวัดแบบอัตโนมัติ และมีประสิทธิภาพ

สามารถดูรายละเอียดกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานโลหะได้

กล้อง 5.0 Megapixel USB3.0

HDCT-500DN3

Software ประมวลผลภาพและวิเคราะห์ ประสิทธิภาพสูง

WinROOF 2021 Standard

Software วิเคราะห์เกรนเป็นอุปกรณ์เสริม

 

4. Software วัดขนาดเกรนที่ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

(1) วิธีการเปรียบเทียบ
เป็นวิธีการตรวจสอบด้วยสายตา ตัวอย่างเช่น ภาพโครงสร้างโลหะที่ส่องโดยกล้องจุลทรรศน์
ภาพตัวอย่างเกรนกำลังขยาย 100เท่า ( มาตรฐาน JIS G 0551 ) และภาพมาตรฐาน
โดยเปรียบเทียบจาก กระบอกตา ไมโครมิเตอร์
วิธีนี้เป็น วิธีหาค่าเกรนที่ได้ใกล้เคียงกับมาตรฐานมากที่สุด

แต่ด้วย software นี้จะทำให้สามารถคำนวณหาค่าเกรนได้อย่างง่ายดาย โดยการลือกภาพมาตรฐาน
พร้อมกับสังเกตภาพจากกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่สะดวกสบายในการตรวจสอบแบบ Real Time

 

(2) วิธีการนับ / การสร้างพื้นที่ และวิธีตัด
เป็นวิธีที่สร้างเส้นสมมติขึ้นมาบนภาพที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์
และคำนวณหาพื้นที่และขนาดของเกรน

 

 

 

(3) การแยกเกรน
เป็นการแยกขอบของเกรนให้ออกมา ชัดเจนมายิ่งขึ้น

 

5. สรุป

หากต้องการความละเอียดในการตรวจสอบเกรน ปัจจัยสำคัญคือ ฟังก์ชั่นของตัว Software
เพื่อทำให้ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเอง

ปิดการแสดงความเห็น