Q : โคมไฟแกนร่วม คือ?

Q :          โคมไฟแกนร่วม คือ?

A :โคมไฟแกนร่วมคือ เลนส์ที่มีโคมไฟติดตั้งอยู่ภายในทางเดินแสง ซึ่งทำงานโดยวิธีการใช้แสงในเส้นทางเดียวกัน

(เหมาะสำหรับการสังเกตชิ้นงานที่มีพื้นผิวเป็นกระจก เช่น  แผ่นซิลิคอนเวเฟอร์, วัตถุที่ชุบโลหะ, วัตถุโลหะขัด เป็นต้น)

 

 

เมื่อเปรียบเทียบการใช้งานของโคมไฟแกนร่วม กับโคมไฟแบบให้แสงสว่าง (เช่น ห่วงไฟ เป็นต้น) จะเห็นความแตกต่างที่ปรากฏในภาพ

   ด้านล่างเป็นภาพขณะสังเกตแผ่นทดสอบแบบกระจกใส

ที่มีลวดลายที่ชุบโครเมียมอยู่ (ภาพซ้าย)

(ใช้โคมไฟแกนร่วม)                                                    (ใช้ห่วงไฟ)

จะเห็นว่าภาพที่ใช้ห่วงไฟจะดูเป็นธรรมชาติกว่าแต่ ความคมชัดของกระจก และส่วนลวดลายจะมีการสะท้อนของแสงสูง

เนื่องจากเป็นส่วนที่ชุบโครเมียมนั้น ภาพที่ใช้โคมไฟแบบแกนร่วมจะมีความคมชัดกว่า

ซึ่งการใช้โคมไฟแบบแกนร่วมจะเหมาะสำหรับการตรวจสอบในบางกรณีเท่านั้น

(ดั่งกรณีที่กล่าวข้างต้น  เป็นการตรวจสอบรอยขีดข่วนและความบกพร่องของวัตถุที่เคลือบด้วยโครเมียม

การใช้โคมไฟแบบแกนร่วมจะทำให้สังเกตภาพได้ง่ายกว่า)

<กรณีที่เหมาะกับการใช้โคมไฟแบบแกนร่วม>

โดยทั่วไป จะใช้ในการสังเกตวัตถุที่มีลักษณะสะท้อนแสงคล้ายกระจก (มีผิวกระจก) หรือ เป็นวัตถุที่มีการสะท้อนแสงมากๆ

ความแตกต่างในการสะท้อนแสงจะทำให้ได้ภาพที่คมชัด

 

∙ วัตถุชุบโลหะ

(ใช้โคมไฟแกนร่วม)                                                     (ใช้ห่วงไฟ)

・ลวดลายบนแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์

 

(ใช้โคมไฟแกนร่วม)                                                     (ใช้ห่วงไฟ)

 

・ขั้วไฟฟ้าบนแผงวงจร (ส่วนที่ชุบทอง)

 

(ใช้โคมไฟแกนร่วม)                                                     (ใช้ห่วงไฟ)

 

 

<กรณีที่ไม่เหมาะกับการใช้โคมไฟแบบแกนร่วม>

วัตถุที่มีการกระจายแสงสูง  (เช่น กระดาษ, ไม้, เรซิ่นที่เป่าด้วยทราย เป็นต้น) ซึ่งพื้นผิวจะไม่มีความแตกต่างอันเนื่องมาจากการสะท้อนแสงสูง

(ซึ่งลักษณะที่ปรากฏจะเป็นจากการมองจากทุกมุมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

ดังนั้น ถ้าใช้โคมไฟแบบแกนร่วมสังเกตภาพจะทำให้ภาพที่ได้ไม่คมชัด

จะเกิดเป็นภาพที่มีแสงสว่างเป็นจุด ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพการกระจายแสงของวัตถุ (Lambert)

(ปรากฏการณ์แสงสว่างตรงจุดศูนย์กลาง)

 

・กระดาษสีขาว (พิมพ์ตัวอักษรสีดำ)

 

(ใช้โคมไฟแกนร่วม)                                                     (ใช้ห่วงไฟ)

ปิดการแสดงความเห็น