แนะนำ USB Microscope แบบระยะไกล (ตั้งโต๊ะ) LR-200PC-2S

สวัดดีครับ วันนี้ทางเราจะมาแนะนำกล้องจุลทรรศน์แบบระยะไกลครับ

กล้องจุลทรรศน์ระยะไกล LR-200PC-2S  สามารถมองภาพขนาด 8.7mm x 6.6mm

ได้จากระยะ 40cm  ทำให้สามารถมองวัตถุได้จากหลายมุมมองครับ

สามารถอ่านรายละเอียดสินค้าได้จาก Microscope USB แบบระยะไกล(ตั้งโต๊ะ) LR-200PC-2S ครับ

ปิดการแสดงความเห็น